Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 427

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 427 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2011

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting PI Vught van de Inspectie voor de Sanctietoepassing aan.1 De doorlichting vond in maart 2011 plaats. Dit was de eerste doorlichting van deze locatie door de ISt. Mijn beleidsreactie op dit rapport en op een aantal andere ISt-rapporten zal ik u in een gebundelde vorm in het najaar toezenden, in vervolg op de gebundelde beleidsbrief die u binnenkort zult ontvangen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.