Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 417

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 417 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2011

Hierbij bied ik u het Jaarbericht 2010 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan1.

Mijn beleidsreactie op het Jaarbericht zal samen met een aantal andere ISt-rapporten in gebundelde vorm worden aangeboden met een brief, die ik u in april 2011 zal toezenden.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.