Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 413

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 413 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2011

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting PI Achterhoek locatie Ooyerhoek van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan1. De doorlichting vond plaats in augustus 2010. Dit was de eerste doorlichting door de ISt van deze locatie.

Ik neem de aanbevelingen van de Inspectie over. De PI heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld waarin per aanbeveling is uitgewerkt welke actie wordt ondernomen, wie daarvoor verantwoordelijk is en binnen welke termijn de actie dient te zijn afgerond. Mijn beleidsreactie op de belangrijkste aanbevelingen in dit rapport en een aantal andere ISt-rapporten zal in gebundelde vorm worden aangeboden in een brief, die ik u in april 2011 zal toezenden.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.