24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 406 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER

Voorgesteld 16 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van gedetineerde ouders een groter risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar criminaliteit;

constaterende, dat indien de enige ouder gedetineerd raakt, er niet standaard en preventief hulp aan het minderjarige kind c.q. de kinderen wordt geboden;

constaterende, dat het vorige kabinet een kindcheck zou ontwikkelen en tevens beleid zou ontwikkelen om hulp te bieden aan moeder en kind tijdens en na detentie, om te voorkomen dat kinderen detentieschade oplopen;

constaterende, dat niet duidelijk is hoe het huidige kabinet om wil gaan met de problematiek ten aanzien van moeder en kind tijdens en na detentie;

verzoekt de regering de Kamer voor 1 februari 2011 een brief te sturen waarin staat

  • hoe (preventieve) hulp aan kind en gedetineerde ouder tijdens en na detentie wordt geregeld;

  • wat de huidige effecten van de kindcheck zijn;

  • welke bewindspersoon de coördinatie heeft over de hulp aan kinderen van gedetineerde ouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester

Kooiman

Dibi

Berndsen

Naar boven