Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124587 nr. 404

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 404 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2010

Hierbij bied ik u het Inspectierapport doorlichting PI Amsterdam Overamstel, locaties Demersluis, Het Schouw en De Weg van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) aan1. De doorlichting vond plaats in september en oktober 2010.

Mijn voorganger heeft uw Kamer toegezegd dat de ISt in de tweede helft van 2010 zou rapporteren over de situatie in de PI Amsterdam Overamstel.

Dit Inspectierapport kan indien de Tweede Kamer dit wenst worden besproken tijdens het Algemeen Overleg van 8 december 2010 over Inspectierapporten van de ISt.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.