24 557 Kansspelen

Nr. 166 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 159

Voorgesteld 19 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat spelregels om betrouwbare weddenschappen te garanderen, van groot belang zijn;

overwegende dat het zeer onwenselijk is dat er kansspelaanbod komt op in Nederland georganiseerde sportwedstrijden door in Nederland vergunde kansspelaanbieders terwijl organisatoren van deze sportwedstrijden daar niet achter staan;

verzoekt de regering, NOC*NSF en sportbonden een zwaarwegend adviesrecht te geven voor wat betreft het kansspelaanbod op wedstrijden en competities in Nederland die door sportbonden wordt georganiseerd, waar de KSA enkel uitvoerig gemotiveerd aan voorbij kan gaan

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Toorenburg

Van der Graaf

Van Nispen

Kuiken

Krol

Naar boven