Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024557 nr. 163

24 557 Kansspelen

Nr. 163 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reclame voor kansspelen werfkracht heeft, wat negatief uitpakt voor het preventiebeleid voor deelname;

constaterende dat tabaksreclame verboden is en bij coffeeshops een afficheringsverbod geldt;

van mening dat reclame voor kansspelen tot een minimum beperkt dient te worden;

verzoekt de regering te bezien op welke wijze de lessen over reclame voor tabak en softdrugs toegepast kunnen worden op de regels rond reclame voor kansspelen, en voor zover reclame voor kansspelen mogelijk is, de mogelijkheid te bezien voor een verplichte waarschuwing over de schade die deelname aan kansspelen kan aanbrengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van der Graaf