Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024557 nr. 162

24 557 Kansspelen

Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minimumleeftijdsgrens voor onder meer casino's in Nederland verschilt;

constaterende dat het voorkomen van kansspelverslaving een belangrijke doelstelling van het beleid is en dat wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen niet op jongvolwassenen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar gericht mogen zijn;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor een wettelijke verhoging van de leeftijd voor deelname aan kansspelen, waaronder casino's, gericht op het voorkomen van kansspelverslaving bij jongeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van der Graaf