Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024557 nr. 158

24 557 Kansspelen

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jongeren op televisie, op sociale media en online geconfronteerd worden met reclames voor verslavende gokspellen;

verzoekt de regering, om bij de aangekondigde onderzoeken expliciet in te gaan op de mogelijkheid om voor risicovolle kansspelen aanvullende maatregelen uit te werken ter bescherming van jongeren tegen bijvoorbeeld reclame-uitingen op televisie en sociale media, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Van der Graaf

Van Nispen