Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024557 nr. 156

24 557 Kansspelen

Nr. 156 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Kansspelautoriteit om te bezien waar zij moeilijkheden ondervindt bij het handhaven van de kansspelwetgeving inzake videogames en indien noodzakelijk daartoe maatregelen te treffen, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Van der Graaf

Van den Berge