24 557 Kansspelen

Nr. 154 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het risico dreigt dat met het legaliseren van online gokken diverse aanbieders de markt zullen betreden die zich eerder weinig van de regels hebben aangetrokken;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat aanbieders van illegale onlinekansspelen die zich ook na de parlementaire behandeling van de Wet kansspelen op afstand actief zijn blijven richten op de Nederlandse markt, voorlopig geen kans krijgen en dat de eerste vergunningen verstrekt zullen worden aan betrouwbare, bonafide nieuwe aanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Van der Graaf

Naar boven