24 557 Kansspelen

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 augustus 2010

Zoals ik u heb medegedeeld in mijn brief van 13 november 2009 over het onderzoek naar de aarde en omvang van het illegale aanbod van kansspelen in Nederland1, heb ik de Adviescommissie kansspelen via internet opdracht gegeven onderzoek te doen naar de regulering van kansspelen via internet, met het oog op een mogelijke verdergaande legalisering2.

Op 20 augustus 2010 heeft de Adviescommissie mij haar eindrapport overhandigd, en heeft bij die gelegenheid verzocht het rapport meteen openbaar te mogen maken. Gezien de belangstelling voor het rapport heb ik hiertoe toestemming geven.

Bijgaand bied ik u het eindrapport van de Adviescommissie kansspelen via internet aan.3 Een beleidsmatige reactie op het rapport volgt zo spoedig mogelijk.

De minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Kamerstukken TK 2009–2010, 24 557, nr. 103; het voornemen hiertoe was eerder aangekondigd in de brief van 4 augustus 2009 over de pokerproblematiek (Kamerstukken TK 2008–2009, 24 557, nr. 100).

XNoot
2

Instellingsregeling Adviescommissie kansspelen via internet, 22 september 2009, Stc. 2009, nr. 17046.

XNoot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven