Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201024557 nr. 121

24 557 Kansspelen

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juli 2010

Hierbij deel ik u mede dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 30aa van de Wet op de kansspelen, het ontwerp van het besluit tot wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 in verband met de wijziging van enkele voorwaarden voor de toelating van een model speelautomaat bekend is gemaakt in de Staatscourant nr. 11690, d.d. 22 juli 2010.1 Een voordracht tot wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000 wordt niet gedaan dan nadat twee maanden na die bekendmaking zijn verstreken.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.