Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202124515 nr. 590

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 590 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN BRUINS

Voorgesteld 25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 255, vierde lid, van de Gemeentewet voor gemeenteraden de bevoegdheid schept om ruimere vermogensnormen te hanteren voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

voorts constaterende dat deze bevoegdheid uitgewerkt dient te worden in Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat reserveren voor onvoorziene uitgaven verstandig is om schuldenproblematiek te voorkomen;

verzoekt de regering, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor 1 mei 2021 aan te passen en daarin te bepalen dat de vermogensnorm voor kwijtschelding verruimd kan worden tot maximaal de vermogensnorm in de Participatiewet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Bruins