24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 541 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kostendelersnorm mensen met de laagste inkomens vaker en harder raakt en tot armoede leidt;

overwegende dat de financiële voordelen van de kostendelersnorm voor de overheid niet opwegen tegen de nadelen voor welzijn van mensen, de woningnood en zorgtekort;

voorts overwegende dat de kostendelersnorm haaks staat op de participatiesamenleving, waarin mensen naar vermogen voor elkaar zorgen, en leidt tot stress en eenzaamheid;

constaterende dat volgens het CPB de afschaffing of aanpassing van de kostendelersnorm in de bijstand zal leiden tot een forse afname van armoede en het aantal personen met armoede in de bijstand;

roept het kabinet op binnen een halfjaar in overleg met gemeenten voorstellen te doen voor mogelijkheden tot maatwerk bij toepassing van de kostendelersnorm voor mensen met een inkomen ter hoogte van het sociaal minimum,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Naar boven