24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 520 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 519

Voorgesteld 21 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vorderingen in het kader van de Participatiewet wettelijk niet mogen worden kwijtgescholden;

constaterende dat dit voor gemeenten tot de onduidelijke situatie leidt dat zij zelf niet mee kunnen werken aan hun eigen schuldregeling, en daardoor soms zelfs tegenover zichzelf komen te staan bij de rechter;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe vaak de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet leidt tot een dubbelrol voor gemeenten bij mensen met problematische schulden;

verzoekt de regering tevens, in overleg met VNG te onderzoeken of en hoe deze onduidelijke situatie het beste kan worden voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Bruins

Peters

Jasper van Dijk

Naar boven