Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024515 nr. 513

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 513 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUZU

Voorgesteld 16 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met schulden nog steeds uit hun huis gezet worden;

overwegende dat uithuiszettingen duur, schadelijk en nutteloos zijn en moeten worden tegengegaan;

overwegende dat uithuiszetting kan worden voorkomen door het inzetten van een laatstekanscuratele, waarbij mensen die alsnog meewerken aan een schuldregeling niet uit hun huis worden gezet;

verzoekt de regering, om deze vorm van laatstekanscuratele interdepartementaal uit te werken in het actieplan «naar geen uithuiszettingen wegens schulden», en de Kamer over de voortgang hiervan vóór de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Kuzu