Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924515 nr. 481

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 481 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen in de problemen komen omdat zaken zo ingewikkeld zijn geworden dat ze door de bomen het bos niet meer zien kunnen;

constaterende dat de afspraken uit het regeerakkoord, die bedoeld zijn om mensen overzicht en duidelijkheid te bieden, door uitvoeringsproblemen binnen de overheid niet uit de verf dreigen te komen;

overwegende dat burgers door die uitvoeringsproblemen in de knel komen;

verzoekt de regering:

  • bij de voortgangsrapportage Brede Schuldenaanpak expliciet aandacht te besteden aan de problemen in de uitvoering;

  • in de tussentijd zelf te doen wat kan, en ook instanties aan te spreken om hun uitvoering zo spoedig mogelijk op orde te krijgen;

  • de Kamer bij nieuwe ontwikkelingen proactief op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van Brenk

De Lange