Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924515 nr. 480

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 480 MOTIE VAN HET LID DE LANGE C.S.

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat blijkt dat er grote onderlinge verschillen zijn in de manier waarop gemeentes schuldhulpbeleid uitvoeren;

constaterende dat bijvoorbeeld zzp'ers niet overal toegang tot schuldhulpverlening krijgen, en de onbekendheid rond de inzet van het breed wettelijk moratorium;

constaterende dat dit ervoor zorgt dat de toegankelijkheid en kwaliteit van gemeentelijke schuldhulpverlening erg wisselt tussen de gemeentes;

overwegende dat het niet uit moet maken in welke gemeente je woont om goede schuldhulp te krijgen;

overwegende dat de NVVK en de VNG bezig zijn met het ontwikkelen van een kwaliteitskader voor de schuldhulpverlening;

verzoekt de regering, in samenspraak met de NVVK en de VNG te verkennen hoe dit kwaliteitskader kan bijdragen aan een goede uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid, en de Kamer hierover te informeren voor de zomer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange

Raemakers

Peters

Bruins

Renkema

Van Brenk

Jasper van Dijk

Kuzu

Gijs van Dijk