24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 474 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN RAEMAKERS

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog steeds één op de negen kinderen in armoede leeft;

overwegende dat deze regering bovenop de 100 miljoen extra structureel, nog eens 80 miljoen euro voor de komende jaren heeft uitgetrokken voor de bestrijding van schulden en armoede onder kinderen;

van mening dat ieder kind zeker moet zijn van een toekomst met gelijke kansen;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat 11% van de gemeenten in 2017 geen kindvoorzieningen in natura heeft aangeboden;

constaterende dat de Kinderombudsman pleit voor een minimumaanbod van kindvoorzieningen in alle gemeenten;

verzoekt de regering, met gemeenten aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat in de toekomst iedere gemeente voorzieningen in natura aanbiedt voor kinderen in armoede,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Raemakers

Naar boven