Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924515 nr. 470

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 470 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS BRUINS

Voorgesteld 6 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord in het kader van de brede schuldenaanpak is overeengekomen dat excessen in de kredietverlening ook worden aangepakt;

overwegende dat de AFM constateert dat het voor consumenten niet gemakkelijk is om de totale kosten van een krediet te overzien;

overwegende dat de AFM stelt dat de inrichting van de keuzeomgeving leenbeslissingen van consumenten beïnvloedt;

overwegende dat bij circa een derde van de online aangegane verzendhuiskredieten een achterstand staat geregistreerd en dat dit vaak leidt tot incasso door een incassobureau;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de betrokken partijen te komen tot aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten, en daarbij de opties te bezien dat alle totale kosten van af te sluiten krediet transparant staan vermeld en krediet niet als standaard- of voorkeursoptie wordt aangeboden;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Bruins