Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 449

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 449 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2018

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie een programma Schulden opgesteld. Dit programma is onderdeel van haar Jaarplan 2018.

De commissie heeft voor dit programma externe onderzoekers gevraagd een rapport op te stellen over het juridisch kader rond schulden en de tegenstrijdigheden en knelpunten daarin. Het rapport is opgesteld door Roeland van Geuns (Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam), Tamara Madern en Nadja Jungmann (beiden Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht) en André Moerman van Schuldinfo en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland).

Hierbij bied ik u een exemplaar van het rapport «Knellende schuldenwetgeving» aan1.

De voorzitter van de commissie, Rog

De griffier van de commissie, Esmeijer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.