Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 441

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 441 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maximale rente/kredietvergoeding voor leningen op dit moment 14% is;

overwegende dat de rente is opgebouwd uit 12% jaarlijkse kredietvergoeding plus de wettelijke rente die in 2018 2% bedraagt;

ook overwegende dat deze rente mensen met reeds bestaande schulden en beperkte betalingscapaciteit regelmatig in financiële problemen brengt;

verzoekt de regering, alle consequenties van de jaarlijkse kredietvergoeding en het verlagen van deze vergoeding in beeld te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk