24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 376 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2016

Met deze brief kom ik tegemoet aan de toezegging die ik heb gedaan in het AO Armoede en Schulden van 6 juli jl. Ik heb de kamer toegezegd te onderzoeken of in de SER verkenning naar combinatiebanen werkende armen en eenverdieners betrokken kunnen worden.

De centrale vraagstelling die aan de SER is voorgelegd, is om een verkenning te doen naar combinatiebanen en hybride ondernemerschap. Ten eerste is de SER gevraagd de stand van zaken en feiten overzichtelijk bijeen te brengen en deze te appreciëren: hoeveel komt het voor dat mensen combinatiebanen hebben, wat zijn daarbij hun motieven en welke gevolgen heeft dit? Ten tweede is de vraag wat de praktische belemmeringen zijn waar werkgevers en werkenden in de praktijk tegen aan lopen indien zij (willen) kiezen voor combinatiebanen?

Bij de SER heb ik nogmaals benadrukt dat ik het van belang vind om inzicht te krijgen in het fenomeen combinatiebaan in relatie tot de populatie werkende armen. Verder heb ik de SER gevraagd aandacht te schenken aan huishoudensituaties en in het bijzonder het eenverdienerhuishouden. De SER heeft aangegeven deze wensen te kunnen inpassen in haar werk. Ik verwacht de resultaten van deze verkenning aan het eind van dit jaar.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven