Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 372

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 372 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat consumenten gelokt worden met kredieten en periodieke afbetalingsregelingen waarvan het rentepercentage echter extreem hoog is, tot wel 15%;

overwegende dat in het Besluit kredietvergoeding, voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2006, het hoogst toegelaten effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis 12 procentpunten bovenop de actuele wettelijke rente bedraagt;

verzoekt de Staatssecretaris van SZW, in overleg te gaan met haar collega's van Financiën met als doel te bezien of het mogelijk is om het Besluit kredietvergoeding op korte termijn te herzien door de toegestane opslag op de actuele wettelijke rente significant te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol