Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 367

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 367 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten als het gaat om hulp en ondersteuning aan kinderen in armoede;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat iedere gemeente een voorziening in de vorm van een kindpakket aanbiedt waarin minimaal is opgenomen:

  • Basale levensbehoeften, zoals een dak, gas, licht en water, en voldoende te eten;

  • Voldoende kleding;

  • Mogelijkheid tot sporten;

  • Toegang tot cultuur;

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut