24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 337 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Mede met het oog op het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid op 14 april aanstaande, doe ik uw Kamer hierbij op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de brief toekomen over afspraken die de NVB met haar leden heeft gemaakt over het blokkeren van leefgeldrekeningen1.

Door uw Kamer is de afgelopen periode, onder andere door het lid Pieter Heerma, de problematiek geagendeerd van banken die overgingen tot de blokkade van leefgeldrekeningen. Tijdens mijn regulier overleg met de NVB heb ik hierover in de context van problematische schulden gesproken. De NVB heeft nu met haar leden afgesproken dat niet tot blokkade van een leefgeldrekening wordt overgegaan, tenzij het belang van de klant in het geding is of sprake is van fraude of een onveilige situatie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven