24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 335 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 330

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

nodigt de regering uit een beknopte verkenning uit te voeren of, en zo ja in hoeverre het al of niet kwijtschelden van schulden, en overname van schulden door de overheid tegen lage rente kunnen bijdragen aan het terugdringen van de hoge maatschappelijke kosten van schuldsanering, en aan het handelingsperspectief van mensen met problematische schulden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Yücel

Naar boven