Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624515 nr. 312

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 312 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 27 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris van SZW komt met een herziening van de wetgeving voor een vereenvoudigde beslagvrije voet in 2016;

overwegende dat in deze herziening een transparante en herkenbare norm moet komen die de beslagvrije voet een solide bodem geeft voor schuldenaren om in de basale kosten van levensonderhoud te voorzien;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van deze wetgeving te onderzoeken of de hoogte van de beslagvrije voet een solide bodem voldoende garandeert en hierover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut