Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424515 nr. 277

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 277 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 274

Voorgesteld 5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten alleen bepalingen bevat over de hoogte van de te berekenen incassokosten, maar dat er geen relatie wordt gelegd met de kwaliteit van de incassohandeling;

overwegende dat mensen door een gebrek aan kwaliteit en hoge kosten bij incasso's onnodig dieper in de schulden raken;

van mening dat de kwaliteit en de berekende kosten bij incasso's in verhouding tot elkaar moeten staan om oplopende schulden te voorkomen;

van mening dat bijvoorbeeld het uitsluiten van buitengerechtelijke kosten voor standaardaanmaningen of het omschrijven van buitengerechtelijke handelingen die voor een aparte vergoeding in aanmerking komen hieraan kan bijdragen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe deze genoemde maatregelen kunnen worden opgenomen in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, en hiertoe in het voorjaar met concrete voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten