Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424515 nr. 272

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 272 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN SCHOUTEN

Voorgesteld 4 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aanbieden van schuldhulpverlening tegen betaling op grond van de artikelen 47, 48 en 49 van de Wet op het consumentenkrediet niet is toegestaan;

overwegende dat het ministerie van Economische Zaken een AMvB in voorbereiding heeft die private partijen onder voorwaarden in staat stelt schuldbemiddeling tegen betaling aan te bieden;

van mening dat het aanbieden van schuldbemiddeling tegen betaling slechts onder de volgende strikte voorwaarden kan worden toegestaan:

  • de vergoeding is gemaximeerd;

  • de aanbieders moeten gecertificeerd zijn, de Belastingdienst/Holland-Midden controleert dit vooraf;

  • de private schuldhulpverlening mag de integrale schuldhulpverlening van gemeenten niet dwarsbomen;

verzoekt de regering, de AMvB op grond van artikel 48, lid 2, van de Wet op het Consumentenkrediet alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan naar de Kamer te zenden en daar te bespreken, met inachtneming van de grootste bezwaren uit het veld zoals de maximale vergoeding en het niet dwarsbomen van de integrale gemeentelijke schuldhulpverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Schouten