24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 249 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een integrale rijksincassovisie te ontwikkelen met als uitgangspunt het respecteren van de beslagvrije voet, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Voortman

Schouten

Naar boven