24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 242 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2012

Ingevolge het verzoek van uw Kamer, informeer ik u hierbij nader over het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid van woensdag 5 december 2012.

Op de agenda van dit overleg staan vooralsnog vijf punten.

Het eerste agendapunt betreft een brief over Caribisch Nederland. Met deze brief bent u geïnformeerd over onder meer de kwalitatieve armoedeanalyse die op Caribisch Nederland is uitgevoerd.

Met de brief onder agendapunt twee bent u geïnformeerd over de toezeggingen die tijdens het Algemeen Overleg armoede- en schuldenbeleid van 4 april 2012 zijn gedaan. Agendapunt drie is een brief over het rapport van de Nationale ombudsman «Schulden komen nooit alleen». Het rapport kan voor gemeenten en schuldhulpverleners een hulpmiddel zijn om de uitvoering van de schuldhulpverlening te verbeteren. Met de brief onder agendapunt vier heeft u een reactie ontvangen op de brief van de heer Froger waarin hij aandacht vraagt voor tekorten van de voedselbanken. Als laatste punt is geagendeerd de brief naar aanleiding van het verzoek van de heer Ulenbelt (SP) om een reactie op het bericht dat gepensioneerden moeite hebben om rond te komen.

Ten slotte verwacht ik dat ik met u van gedachten zal wisselen over de door u op 21 november 2012 gevraagde reactie op de berichtgeving dat deurwaarders en overheidsinstanties de belastingvrije voet te laag vaststellen. U heeft gevraagd mijn reactie voorafgaand aan het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid te ontvangen.

Bij de begrotingsbehandeling in december komen de verschillende beleidsprioriteiten op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid in samenhang aan de orde.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven