Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224515 nr. 221

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 221 MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de inrichting van het sociale beleid een nationale en geen Europese aangelegenheid is;

overwegende, dat uitsluitend de lidstaten bepalen hoe in het levensonderhoud van de meest behoeftigen zou moeten worden voorzien;

verzoekt de regering in samenwerking met voedselbanken te komen tot een nationaal actieplan voedselzekerheid voor alle Nederlanders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut