Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224515 nr. 216

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 216 MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aangenomen motie in de Eerste Kamer het kabinet oproept om een commissie in het leven te roepen die een studie doet naar een toekomstbestendig hypotheekstelsel;

constaterende, dat het kabinet heeft toegezegd, bestaande studies nog eens samen te vatten;

overwegende, dat steeds meer deskundigen, van de Nederlandsche Bank tot de OESO, aangeven dat het huidige hypotheekstelsel niet langer houdbaar is;

verzoekt de regering verschillende scenario's op te stellen voor een meer toekomstbestendig hypotheekstelsel en de Kamer daarover te informeren voor Prinsjesdag 2012,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Cohen

Koolmees

Karabulut