Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200724515 nr. 106

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 106
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het aantal ouderen met een onvolledige AOW in de komende jaren zal toenemen;

overwegende, dat veel mensen in deze groep niet altijd en niet altijd uit zichzelf de weg naar de aanvullende bijstand weten te vinden;

overwegende, dat dit probleem zich vooral voordoet onder mensen die afkomstig zijn uit de huidige en de oude rijksdelen en uit de landen rond de Middellandse Zee;

overwegende, dat dit probleem ondervangen kan worden als gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank beter samenwerken, informatie omtrent 65-plussers met een onvolledige AOW delen en/of de aanvullende bijstand laten uitkeren via de Sociale Verzekeringsbank;

overwegende, dat hiermee in diverse gemeenten inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan;

verzoekt de regering in overleg met gemeenten en de SVB de nog bestaande belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen, met als doel binnen maximaal twee jaar te komen tot een forse afname van het niet gebruiken van de aanvullende bijstand door mensen met een onvolledige AOW die daarop recht hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Spekman

Ortega-Martijn

Van Gent