Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200724515 nr. 105

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 105
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alle mogelijke middelen ingezet moeten worden om schulden te voorkomen;

overwegende, dat daarvoor terecht reeds veel inzet wordt gepleegd;

verzoekt de regering in aanvulling op lopende activiteiten voorstellen uit te werken die gericht zijn op:

– het beperken van de mogelijkheden voor jonge mensen om rood te mogen staan;

– het voorrang geven aan gezinnen met kinderen bij wachtlijsten voor schuldhulpverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Spekman

Ortega-Martijn

Nicolaï