Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200724515 nr. 104

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 104
MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN KARABULUT

Voorgesteld 5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het coalitieakkoord maatregelen aankondigt voor verbetering van de koopkracht van kwetsbare groepen;

overwegende, dat de afgelopen jaren de koopkracht van mensen op of rond het minimum, en met name van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, onder druk heeft gestaan;

verzoekt de regering het beleidsprogramma dat op 14 juni verschijnt te laten doorrekenen op de micro-effecten van het koopkrachtbeleid voor genoemde kwetsbare groepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Karabulut