Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200724515 nr. 103

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 103
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VAN GENT

Voorgesteld 5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal huishoudens met problematische schulden is toegenomen;

overwegende, dat naast preventieve maatregelen schuldhulpverlening een belangrijk instrument is om de schuldenproblematiek aan te pakken;

constaterende, dat in 2006 twee derde van de gemeentelijke schuldhulpverleningstrajecten niet succesvol is afgesloten;

constaterende, dat de helft van de mensen die een beroep doen op de gemeenten geen schuldhulpverlening ontvangt;

verzoekt de regering om in gesprek met gemeenten te komen tot maatregelen zodat meer trajecten succesvol worden afgesloten en alle mensen die een beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening worden geholpen, en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Van Gent