Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200724515 nr. 102

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 102
MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VAN GENT

Voorgesteld 5 juni 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door afschaffing van categoriale bijzondere bijstand het niet-gebruik van bijzondere bijstand is toegenomen;

constaterende, dat door afschaffing van categoriale bijzonder bijstand de bureaucratie is toegenomen;

constaterende, dat gemeenten door het afschaffen van de categoriale bijzondere bijstand onvoldoende mogelijkheden hebben om een effectief inkomens- en armoedebeleid te voeren;

verzoekt de regering om gemeenten de mogelijkheid te bieden, bijzondere bijstand categoriaal te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Van Gent