Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624515 nr. 1

24 515
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 november 1995

Hierbij doe ik u toekomen «De andere kant van Nederland», een samenhangend pakket van maatregelen gericht op preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting.

Tevens doe ik u toekomen:

– het rapport «Maatwerk en rechtsgelijkheid in de bijzondere bijstandsverlening», het verslag van de evaluatie bijzondere bijstand;1

– het rapport van de werkgroep Gemeentelijk minimabeleid;1

– het rapport «De sociale minima, Trendstudie 1980–1994», een inventariserende studie met kernfeiten en cijfers over huishoudens met een laag inkomen;1

– het rapport «Guaranteed minimum income arrangements in the Netherlands, Belgium, Denmark, France, Germany and Great Britain, een vergelijkend onderzoek naar minimuminkomensvoorziening.1

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.