Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199824490 nr. 11

24 490
Verkoopbeleid agrarische domeinen

nr. 11
MOTIE VAN HET LID BLAUW C.S.

Voorgesteld 16 april 1998

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verkoop van domeingronden mogelijk gemaakt wordt boven de leeftijdsgrens van 50 jaar;

overwegende, dat bij eventuele doorverkoop gerealiseerde meeropbrengst via een anti-speculatiebeding verrekend dient te worden;

overwegende, dat ook de toekomstige transactie in de domeingebieden aan een algemeen landelijk erkende regeling onderworpen behoren te worden;

verzoekt de Regering bij aanstaande verkoop van domeingronden een anti-speculatiebeding met een aflopende staffeling van 10 jaar toe te passen, gelijk aan de in de pachtwet genoemde voorwaarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Blauw

Huys

Ter Veer