Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624458 nr. 12

24 458
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

nr. 12
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 november 1995

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 41 wordt «op 31 december 1995» vervangen door: op 31 december 1995 dan wel op 31 december 1996.

Toelichting

Deze nota strekt ertoe in de overgangsregeling van artikel 41 alternatieve peildata op te nemen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan in de praktijk gesignaleerde knelpunten in situaties waarin in 1996 een nieuwe CAO wordt afgesloten.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend