Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624458 nr. 11

24 458
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN DIJKE

Voorgesteld in het wetgevingsoverleg van 20 november 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat ouders de keuze moeten hebben in de wijze waarop zij vorm geven aan de taak om eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen te verzorgen;

voorts van oordeel, dat financieel stimuleren van kinderopvang door werkgevers rechtsongelijkheid bewerkstelligt tussen ouders die zelf de zorgtaak op zich nemen en ouders die de zorgtaak uitbesteden;

verzoekt de regering te zoeken naar mogelijkheden waarin alle ouders financieel op gelijke manier worden ondersteund in de zorgtaak voor eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen;

verzoekt de regering de resultaten van dit onderzoek aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijke