Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624458 nr. 10

24 458
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

nr. 10
MOTIE VAN HET LID RABBAE

Voorgesteld in het wetgevingsoverleg van 20 november 1995

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de commissie Toekomstscenario's Herverdeling Onbetaalde Arbeid pleit voor de introductie van een afdrachtkorting volwaardig deeltijdwerk;

van mening, dat stimulering van herverdeling van arbeid één van de hoofdpijlers moet zijn van het werkgelegenheidsbeleid;

verzoekt de regering te streven naar de introductie van een afdrachtkorting volwaardig deeltijdwerk in 1997,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rabbae