Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624441 nr. 4

24 441
Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 26 oktober 1995

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I

In artikel X, onderdeel D, aanhef, moet «vijfde en zesde lid» worden vervangen door: vierde, vijfde en zesde lid.

II

In artikel XI, onderdeel A, punt 1, moet «In eerste lid» worden vervangen door: In het eerste lid.

III

In artikel XI, onderdeel A, punt 2, moet «In eerste lid» worden vervangen door: In het eerste lid.

IV

In artikel XVI, artikel 3, tweede lid, moet «vast-gesteld» worden vervangen door: vastgesteld. Tevens moet «toe-passing» worden vervangen door: toepassing.

V

In artikel XXI, onderdeel T, moet na «M 7» een komma worden geplaatst.

VI

In artikel XXXII moet «xx juli» worden vervangen door: 9 september. Tevens moet in dit artikel in de laatste regel het woord «wordt» vervallen.

VII

In artikel XXXVI, artikel 57, eerste lid, moet «overheids-werknemer» worden vervangen door: overheidswerknemer.

VIII

De artikelaanduiding «HOOFDSTUK XI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN» moet worden vervangen door: HOOFDSTUK X. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

IX

In artikel XXXVIII moet «die betrekking heeft» worden vervangen door: die betrekking hebben.

X

In het slotformulier moet «uiitvoering» worden vervangen door: uitvoering.