Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624439 nr. 13

24 439
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte)

nr. 13
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 november 1995

Tijdens de Regeling van werkzaamheden1 van de Tweede Kamer stelden mevrouw Bijleveld-Schouten en leden van enkele andere fracties de vraag of er vandaag een ambtelijke samenvatting van het onderzoekrapport van het Ctsv over de effecten van TZ/Arbo naar de Kamer kan worden gezonden.

Op deze vraag kan ik niet ingaan om de volgende reden. Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen is een onafhankelijk orgaan en beslist zelf wanneer een onderzoekrapport al dan niet voor publikatie gereed is. Zoals ik u eerder meedeelde heb ik het onderzoekrapport nog niet ontvangen. Het is mogelijk dat er een ambtelijke concept-versie van de samenvatting van het onderzoekrapport circuleert. Een dergelijk stuk heeft echter geen enkele status, zolang het College zich daarover geen oordeel heeft gevormd. Daarom acht ik het niet mijn taak om een dergelijke niet geautoriseerde samenvatting op te vragen en aan u toe te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten


XNoot
1

Handelingen II nr. 10, vergaderjaar 1995–1996.