Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624439 nr. 12

24 439
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer (Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte)

nr. 12
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 november 1995

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van heden1 stelde mevrouw Bijleveld-Schouten de vraag of een onderzoekrapport van het Ctsv over de effecten van TZ/Arbo beschikbaar is en de resultaten daarvan aan de Kamer kunnen worden meegedeeld.

In antwoord op haar vraag kan ik u meedelen, dat ik dit onderzoekrapport niet heb ontvangen. Navraag bij het Ctsv leert, dat het betreffende onderzoekrapport op z'n vroegst over 14 dagen beschikbaar zal zijn.

Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, zal ik u dit doen toekomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

R. L. O. Linschoten


XNoot
1

Handelingen II nr. 10, vergaderjaar 1995–1996.