Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 17

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 8 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 38, zevende lid, tweede volzin, wordt toegevoegd: , tenzij na overleg met de directeur anders wordt afgesproken.

Toelichting

Voor de advocatuur kunnen bloktijdregelingen een aanmerkelijke hindernis zijn om de gedetineerde te spreken te krijgen. Sommige directeuren wensen niet dat advocaten hun cliënt buiten de bloktijdregeling bezoeken. Het amendement geeft aan dat afspraken op andere tijden en plaatsen dan in de huisregels vastgesteld, tot de mogelijkheden behoren.

Dittrich