Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 16

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 8 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 37, eerste lid, wordt onderdeel b vervangen door:

b. de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal, leden daarvan, de Nederlandse leden van het Europese Parlement of een commissie uit een van beide parlementen;.

Toelichting

De Nederlandse leden in het Europese Parlement corresponderen ook met Nederlandse en buitenlandse gedetineerden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen. De regeling van het ongestoord briefverkeer behoort eveneens op hen van toepassing te zijn.

Dittrich